program hakkında

Kuruluş

Programın %100 İngilizce olarak, 2012-2013 öğretim yılında başlatılmıştır. Programa 40 birinci, 40 ikinci öğretim olmak üzere toplamda 80 öğrenci alınmaktadır.

Misyon - Vizyon

Bölüm, ulusal ve uluslararası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaş mühendisler yetiştirmeyi, evrensel nitelikte verdiği eğitim ve yaptığı araştırmalarla topluma hizmet etmeyi amaç edinmiştir.

Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü kaliteli eğitimin yanı sıra, teknoloji üretmeye yönelik araştırma yönüyle de bölgemiz, ülkemiz ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm haline getirmektir. Başlıca önceliğimiz, sağlanan kazanımların kurumsal bir yapı içinde sürekli kılınması ve paylaşılmasıdır.

Kazanılan Derece

Öğrenciler programdan mezun olduklarında Bilgisayar Mühendisi lisans derecesi kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde YGS/LYS üniversite giriş sınavı ile gerçekleştirilmektedir. Uluslararası öğrenciler, SAT, ACT vb uluslar arası sınav sonuçlarına ya da kendi lise diploma notuna göre alan programa kabul edilmektedir. Öğrenci değişimi ile öğrenci kabulü Celal Bayar Üniversitesi ve ortak üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmalar tarafından belirlenen şartlara göre yapılır. Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda sunulan dersler için kayıt yaptırabilirler. Programda öğretim dili İngilizce olduğundan, öğrencilerden İngilizce dil seviyesini belgelendirmeleri istenmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin başka bir kurumda daha önceden başarıyla tamamlamış olduğu bir dersin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programında karşılığı varsa, ders içeriğinin fakülte tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci ilgili dersten başarılı sayılabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için, Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre toplamda minimum 240 kredilik dersi başarıyla tamamlamış olmaları ve kümülatif not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı olması için o dersten en az DD/Koşullu Başarılı notunu alması gerekmektedir. Bunun dışında öğrencinin programda belirtilen tüm zorunlu stajları belirtilen sürede ve nitelikte tamamlamış olması gerekmektedir.

Program Profili

Programın amacı, öğrencilere bir bilgisayar mühendisinin sahip olması gereken üç özelliği kazandırmaktır. Bu özellikler, yenilikçi mühendislik problemlerini çözebilmek için bilgisayar ve bilgisayar-temelli yazılım ve donanım sistemlerini tasarlayabilmeyi; matematik ve mühendislik bilimleri hakkında bir mühendis için gerekli donanıma sahip olmayı ve mühendislikte profesyonel uygulamalar için gerekli hazırlığı tamamlamış olmayı kapsar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Programdan mezun olacak öğrenciler bankalarda, hastanelerde, kamu kuruluşlarında ve ya özel sektörde, üniversitelerde bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, sistem mühendisi, bilgi teknolojileri uzmanı ve araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ilgili yüksek lisans veya lisans sonrası doktora programlarına başvurabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dersin değerlendirme kriterleri dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulan ders müfredatında yer alır. Öğrenciler aldıkları her ders kapsamında en az bir vize ve bir final sınavına katılırlar. Bunun dışında ders müfredatında öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa sınavlar, ödevler ve projeler de değerlendirme ölçütleri arasında yer alabilir. Yılsonunda öğrencilerin ders notu; vize ve final notları, yıl içi faaliyetleri ve derse katılımları doğrultusunda hesaplanır. 

Final ve vize sınavı uygulanmayan dersler hakkında bölüm yönetimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nı bilgilendirir. Dönem sonunda ders notları ve değerlendirme kriterleri, dersi veren öğretim üyesi tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na iletilir.

Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için dönem sonu ders notunun en az DD olması gerekmektedir. Öğrenci bir dersten "FF" veya "FD" dönem sonu notu aldığında, dersten devamsız sayıldığında veya kredisi olmayan bir dersten "başarısız" sayıldığında, dersin tekrar verildiği ilk dönemde dersi tekrar ederler ve o dersin önkoşul olduğu diğer dersleri alamazlar.  

Dönem sonu ders notları harf notu olarak belirtilir ve bu notlar, notların puan aralığı olarak karşılıkları ve katsayıları aşağıda sunulmaktadır:


   Harf Notu   Puan Aralığı   Katsayısı

AA 90-100 4.0

BA 85-89 3.5

BB 80-84 3.0

CB 75-79 2.5

CC 70-74 2.0

DC 65-69 1.5

DD 60-64 1.0

FD 50-59 0.5

FF 49-0 0

İkinci dönemin sonundan itibaren, her dönem sonunda öğrencilerin kümülatif not ortalamaları izlenir. Kümülatif not ortalaması, 1.80'in altında olan öğrenciler, son dönemi tekrar ederler. Son dönemde, dönem sonu ders notu DD'nin altında olan tüm dersleri tekrar alırlar. Bunun dışında, danışmanlarının onayı ile son dönemde "CC" ve üstü dönem sonu notu aldıkları ders sayısı kadar ilave yeni ders alabilirler. Dönem sonu kümülatif ortalaması 2.00 olan öğrenciler o dönemde başarılı sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için, Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre toplamda minimum 240 kredilik dersi başarıyla tamamlamış olmaları ve kümülatif not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı olması için o dersten en az DD/Koşullu Başarılı notunu alması gerekmektedir. Bunun dışında öğrencinin programda belirtilen tüm zorunlu stajları belirtilen sürede ve nitelikte tamamlamış olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Birinci ve ikinci öğretim bilgisayar mühendisliği programları tam zamanlı olarak yürütülecektir.

Bölüm Olanakları

Bilgisayar mühendisliği bölümü Mühendislik Fakültesi içinde toplamda 2000 metrekarelik alanda yer almaktadır. Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümler tarafından ortak olarak kullanılan birçok sınıf ve üç büyük amfi bulunmaktadır. Tüm sınıflarda klima ve projeksiyon aleti bulunmaktadır, bunun yanı sıra sınıflara akıllı tahtalar yerleştirilmektedir. Öğrenciler temel bilimlerle ilgili dersler kapsamında, Fizik ve Kimya bölümlerine ait laboratuarları kullanacaktır. Donanım dersleri için Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünün laboratuarlarından faydalanılması planlanılmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği programında yer alan uygulamalı yazılım ve bilgisayar bilimleri derslerinde, Mühendislik Fakültesine ait 4 adet 40 kişilik ve 1 adet 20 kişilik bilgisayar laboratuarının kullanılması düşünülmektedir. Üniversite kampüsünde kütüphane, Mediko, spor sahaları, yemekhaneler, kafe ve restoranlar yurtlar, kapalı spor salonu, yüzme havuzu ve teknokent yer almaktadır.  

Program Çıktıları

Mühendislik ve temel bilimler alanındaki bilgileri, mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme

Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, analiz edebilme, yorumlayabilme ve çözümleyebilme becerisi

Mühendislik problemleri ile ilgili deney tasarlayabilme, deney ve sonuçlarını analiz edebilme

Mühendislik uygulamaları için gerekli güncel teknoloji yöntemlerini ve araçlarını kullanabilme

Bir donanım ve yazılım bileşenini var olan ekonomik, ekolojik ve sosyolojik kısıtlar ve koşullar doğrultusunda belirli gereksinimleri sağlayacak şekilde tasarlayabilme

Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla ortak çalışma yürütebilme

Var olan literatürü analiz edebilme ve yeni bilgiyi anlayabilme

Hayat boyu öğrenmeyi uygulama becerisi

Teknolojinin insan, sağlık, güvenlik, etik, ekolojik ve hukuksal sonuçları konusunda toplumsal ve evrensel boyutlarda farkındalık sahibi olabilme

İngilizce ve Türkçe diliyle etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi

iletişim        


Bölüm Sekreteri: İpek Akyol

Öğrenci İşleri: Taylan Tepeli

Adres   : Mühendislik Fakültesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Muradiye-Manisa-Türkiye

E-posta  : muhendislik.ogrenci@cbu.edu.trCelal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik